I Komunia 2023

I KOMUNIA 2023

Lubieszów 6 maja; Rudno 14 maja; Studzieniec 7 maja

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W RAMACH PRZYGOTOWANIA:

1. Poświęcenie różańca – 09.10.2022 godz. 13:00 (niedziela)

2. Poświęcenie książeczki – 13.11.2022 godz. 13:00 (niedziela)

3. Poświęcenie medalika – 08.12.2022 godz. 18:00 (czwartek – Niepokalane Poczęcie NMP)

4. Spotkanie formacyjne – 06.01.2023 godz. 13:00 (piątek – Objawienie Pańskie) 

5. Poświęcenie świec – 02.02.2023 godz. 18:00 (czwartek – Ofiarowanie Pańskie)

6. Spotkanie formacyjne – 25.03.2023 godz. 18:00 (sobota – Zwiastowanie Pańskie)

7. Poświęcenie szat – 16.04.2023 godz. 13:00 (Niedziela)