Caritas

Parafialny Zespół Caritas został założony 03 Listopada 2012 roku.

Aktualnie w naszym zespole działa 15 osób:

ks. Proboszcz Robert Tomalka – przewodniczy
Jolanta Kwaśniak z Rudna – zastępca przewodniczącego
Marzanna Lipska ze Studzieńca – skarbnik
Elżbieta Bukarewska  z Rudna – sekretarz

oraz:

Adam Gajowski z Lubieszowa
Dorota Krawczyk z Lubieszowa
Regina Malczuk z Lubieszowa  
Marta Statkiewicz z Rudna   
Józefa Domrzalska ze Starego Stawu  
Michał Kozak ze Starego Stawu
Alicja Długosz ze Studzieńca
Barbara Szpakowska ze Studzieńca  
Maria Chorążyk z Wrociszowa
Teresa Makselan z Wrociszowa
Agata Magiera – Szlaska z Wrociszowa.

Do grupy należały również:

śp. Zofia Kalińska (zmarła w 2018 roku)
śp. Anna Kozak (zmarła w 2021 roku)

Spotkania i formacja duchowa zespołu:

Spotkania formacyjno – sprawozdawcze odbywają się regularnie co miesiąc w drugi wtorek miesiąca w Lubieszowie o godzinie 16:00. Rozpoczynamy zawsze w kościele modlitwą, po której przechodzimy do salki parafialnej.   

Dbamy o naszą formację duchową, uczestnicząc w rekolekcjach organizowanych dla Parafialnych Zespołów Caritas w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie, Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie oraz w Grodowcu na organizowanym tam Dniu Skupienia.

            Podstawowe formy działalności naszego Caritasu

Działalność nasza polega na niesieniu pomocy ludziom potrzebującym wsparcia materialnego i duchowego. Pamiętamy o ludziach samotnych, seniorach i dzieciach, szczególnie tych chorych.

W ciągu roku:

– organizujemy letnie półkolonie dla dzieci naszej parafii,
– organizujemy zbiórkę żywności w kościołach parafii w Adwencie i Wielkim Poście
– przygotowujemy paczki żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia
– przygotowujemy upominki dla chorych z okazji Świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia (dla około 250 osób)
– organizujemy wyjazdy dzieci na Diecezjalny Dzień Dziecka w Rokitnie
– przeprowadzamy zbiórkę artykułów szkolnych i przygotowujemy wyprawki szkolne dla dzieci potrzebujących
– udzielamy doraźnej pomocy osobom wymagającym wsparcia (kupujemy węgiel i inne konieczne rzeczy dla najbiedniejszych),
– wspieramy pokrzywdzonych losowo,
– rozprowadzamy paschaliki i świece wigilijne,
– prowadzimy zbiórkę do puszek na cele ogłoszone przez Caritas Diecezjalną.

            Pomoc uchodźcom z Ukrainy:

W 2022 roku przedstawiciele naszego Parafialnego Zespołu Caritas od marca do września przyjęli do domów rodziny z Ukrainy. W sumie zajmowaliśmy się utrzymaniem 45 osób. Większość z nich wróciła już na Ukrainę. Jedna rodzina wyjechała do Niemiec, jedna do Egiptu. Ostatnie osoby przenieśliśmy do sali wiejskiej w Lubieszowie. Opiekę nad nimi przejęła Gmina Nowa Sól.