Bierzmowanie

Przygotowanie do bierzmowania w naszej diecezji jest realizowane osobno dla dorosłych i osobno dla młodzieży.

Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych:

Przygotowanie do bierzmowania dorosłych z naszej parafii odbywa się w Nowej Soli w roku 2022/23

Zbliża się czas katechez przygotowujących do bierzmowania osób, które ukończyły 21 rok życia

miejsce spotkań: szkoła katolicka przy parafii św. Józefa

termin: w niedzielę o godz. 17.30,

10 katechez w następujące dni:

4, 11, 18 grudnia; 8, 15, 22, 29 stycznia; 5, 12, 19 lutego.

Po ukończeniu katechez kandydat do bierzmowania otrzymuje zaświadczenie, z którym udaje się do swojej parafii. Duszpasterz z rodzinnej parafii kieruje kandydata na bierzmowanie, które będzie miało miejsce 6 marca 2023 r. w Głogowie.

Przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży:

  • W naszej parafii, zgodnie z wytycznymi Wydziału Nauki Katolickiej przygotowanie do bierzmowania obejmuje dwuletni cykl przygotowań.
  • Przygotowanie rozpoczyna się we wrześniu, w klasie 7 szkoły podstawowej, a kończy sakramentem bierzmowania na koniec drugiego roku przygotowań (na koniec klasy 8 szkoły podstawowej).
  • Kandydata do bierzmowania zgłaszają osobiście rodzice w kancelarii parafialnej na indywidualnym spotkaniu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z księdzem.
  • Miejscem przygotowania do bierzmowania jest parafia zamieszkania ucznia, a nie szkoła, do której uczeń uczęszcza. 
  • Spotkania do bierzmowania w naszej parafii w roku szkolnym 2022/2023 odbywają się w pierwsze czwartki o godzinie 17:00 w Studzieńcu, pierwsze piątki o 17:00 w Rudnie lub 18:00 w Lubieszowie.
  • Każdy kandydat przygotowujący się do bierzmowania obowiązkowo po odbytym spotkaniu i Mszy niedzielnej zgłasza swoją obecność w zakrystii.
  • Rodzice kandydata do bierzmowania uczestniczą wraz z nim w niedzielnej Eucharystii.
  • Dodatkowe informacje i zadania do indywidualnego wykonania będą podawane poniżej, na początku każdego nowego miesiąca.
  • Jedynym sposobem zaliczenia nieobecności na spotkaniu jest udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu w środę w Lubieszowie po Mszy do godz. 20:00. Po zakończeniu Adoracji zgłaszamy swoją obecność w zakrystii.
  • Termin wykonania prac upływa wraz z końcem danego miesiąca.

TERMINY SPOTKAŃ DO BIERZMOWANIA
w roku szkolnym 2022/2023

GRUDZIEŃ 2022

Zostały trzy dni listopada !!!

Osoby, które nie wykonają zaległego zadania do końca listopada będą miały obowiązkową Adorację w środę w grudniu w ramach odrobienia zaległości, o czym powiadomię rodziców.

Spotkania do bierzmowania:

Studzieniec
czwartek 1 grudnia 16:30 Adoracja i spowiedź obowiązkowa potem Msza o 17:00;

Rudno
piątek 2 grudnia godz. 16:30 Adoracja i spowiedź obowiązkowa, potem Msza o 17:00

Lubieszów
piątek 2 grudnia 17:30 Adoracja i spowiedź obowiązkowa potem Msza.

LISTOPAD 2022

W tym miesiącu młodzież grupy starszej (klasa 8) i młodszej (klasa 7) uczestniczy we Mszy z wypominkami w poszczególnych miejscowościach:

Studzieniec – czwartek – 2 listopada godz. 17:00,
Rudno – piątek – 3 listopada godz. 17:00,
Lubieszów – piątek – 3 listopada godz. 18:00.

Do tego zamiast spotkania w grupach jest do obejrzenia film dla poszczególnych grup.

Grupa młodsza (7 klasa) – film „Niebo istnieje naprawdę”.

Po obejrzeniu filmu proszę odpowiedzieć na dwa pytania:
1. Co chłopiec widział, czego nie da się wytłumaczyć?
2. Co w filmie podobało ci się najbardziej. Uzasadnij swoją wypowiedz.

Odpowiedzi na pytania proszę przysłać mi na adres: x-rt@outlook.com z podaniem swojego imienia i nazwiska.
Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2022 roku.

Link do filmu zamieściłem poniżej:

Grupa starsza (8 klasa) – film „Życie po życiu”.

Po obejrzeniu filmu proszę pisemnie odpowiedzieć na dwa pytania:
1. Historia, którego z sześciu bohaterów z filmu podobała Ci się najbardziej i dlaczego?
2. Napisz co sądzisz o śmierci klinicznej.
Odpowiedzi na te pytania należy przysłać na mój adres 
x-rt@outlook.com z podaniem swojego imienia i nazwiska.
Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2022 roku.