Bierzmowanie

Przygotowanie do bierzmowania w naszej diecezji jest realizowane osobno dla dorosłych i osobno dla młodzieży.

Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych:

Przygotowanie do bierzmowania dorosłych z naszej parafii odbywa się w Nowej Soli w roku 2022/23

Zbliża się czas katechez przygotowujących do bierzmowania osób, które ukończyły 21 rok życia

miejsce spotkań: szkoła katolicka przy parafii św. Józefa

termin: w niedzielę o godz. 17.30,

10 katechez w następujące dni:

4, 11, 18 grudnia; 8, 15, 22, 29 stycznia; 5, 12, 19 lutego.

Po ukończeniu katechez kandydat do bierzmowania otrzymuje zaświadczenie, z którym udaje się do swojej parafii. Duszpasterz z rodzinnej parafii kieruje kandydata na bierzmowanie, które będzie miało miejsce 6 marca 2023 r. w Głogowie.

Przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży:

  • W naszej parafii, zgodnie z wytycznymi Wydziału Nauki Katolickiej przygotowanie do bierzmowania obejmuje dwuletni cykl przygotowań.
  • Przygotowanie rozpoczyna się we wrześniu, w klasie 7 szkoły podstawowej, a kończy sakramentem bierzmowania na koniec drugiego roku przygotowań (na koniec klasy 8 szkoły podstawowej).
  • Kandydata do bierzmowania zgłaszają osobiście rodzice w kancelarii parafialnej na indywidualnym spotkaniu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z księdzem.
  • Miejscem przygotowania do bierzmowania jest parafia zamieszkania ucznia, a nie szkoła, do której uczeń uczęszcza. 
  • Spotkania do bierzmowania w naszej parafii w roku szkolnym 2022/2023 odbywają się w pierwsze czwartki o godzinie 17:00 w Studzieńcu, pierwsze piątki o 17:00 w Rudnie lub 18:00 w Lubieszowie.
  • Każdy kandydat przygotowujący się do bierzmowania obowiązkowo po odbytym spotkaniu i Mszy niedzielnej zgłasza swoją obecność w zakrystii.
  • Rodzice kandydata do bierzmowania uczestniczą wraz z nim w niedzielnej Eucharystii.
  • Dodatkowe informacje i zadania do indywidualnego wykonania będą podawane poniżej, na początku każdego nowego miesiąca.
  • Jedynym sposobem zaliczenia nieobecności na spotkaniu jest udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu w środę w Lubieszowie po Mszy do godz. 20:00. Po zakończeniu Adoracji zgłaszamy swoją obecność w zakrystii.
  • Termin wykonania prac upływa wraz z końcem danego miesiąca.

TERMINY SPOTKAŃ DO BIERZMOWANIA
w roku szkolnym 2022/2023

MARZEC 2023

W tym miesiącu w ramach spotkań uczestniczymy W Drodze Krzyżowej.

UWAGA GRUPA STARSZA!

15 kwietnia przystąpicie do bierzmowania w Nowej Soli.
W przyszłym tygodniu – 13 marca po Mszy w Lubieszowie będzie spotkanie dla Was i Waszych rodziców. Proszę do tego czasu nadrobić wszelkie zaległości. Zwłaszcza mam na myśli zaległy udział w Koronce do Bożego Miłosierdzia Kto nie przyjdzie na to spotkanie będzie miał bierzmowanie w późniejszym terminie.