Bierzmowanie

Przygotowanie do bierzmowania w Naszej diecezji jest realizowane osobno dla dorosłych i osobno dla młodzieży.

Przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży:

  • W naszej parafii, zgodnie z wytycznymi Wydziału Nauki Katolickiej przygotowanie do bierzmowania obejmuje dwuletni cykl przygotowań.
  • Przygotowanie rozpoczyna się we wrześniu, w klasie 7 szkoły podstawowej, a kończy sakramentem bierzmowania na koniec drugiego roku przygotowań (na koniec klasy 8 szkoły podstawowej).
  • Kandydata do bierzmowania zgłaszają osobiście rodzice w kancelarii parafialnej na indywidualnym spotkaniu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z księdzem.
  • Miejscem przygotowania do bierzmowania jest parafia zamieszkania ucznia, a nie szkoła, do której uczeń uczęszcza. 
  • Spotkania do bierzmowania w naszej parafii w roku szkolnym 2021/2022 odbywają się w pierwsze czwartki o godzinie 17:00 w Studzieńcu, pierwsze piątki o 17:00 w Rudnie lub 18:00 w Lubieszowie.
  • Każdy kandydat przygotowujący się do bierzmowania obowiązkowo po odbytym spotkaniu i Mszy niedzielnej zgłasza swoją obecność w zakrystii.
  • Rodzice kandydata do bierzmowania uczestniczą wraz z nim w niedzielnej Eucharystii.
  • Dodatkowe informacje i zadania do indywidualnego wykonania będą podawane poniżej, na początku każdego nowego miesiąca.
  • Jedynym sposobem zaliczenia nieobecności na spotkaniu jest udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu w środę w Lubieszowie po Mszy do godz. 20:00. Po zakończeniu Adoracji zgłaszamy swoją obecność w zakrystii.
  • Termin wykonania prac upływa wraz z końcem danego miesiąca.

TERMINY SPOTKAŃ DO BIERZMOWANIA
w roku szkolnym 2021/2022

MAJ 2022

SPOTKANIE DO BIERZMOWANIA DLA KLAS SIÓDMYCH:

Studzieniec – czwartek 5 maja 17:00,
Lubieszów – piątek 6 maja 18:00
Rudno – piątek 6 maja 19:00.

Jeszcze raz przypominam, że udział we Mszy niedzielnej dla wszystkich jest OBOWIĄZKOWY. Każdą nieobecność trzeba odrobić przychodząc w tygodniu.

Po Mszy zgłaszamy swoją obecność w zakrystii.