Bierzmowanie

Przygotowanie do bierzmowania w Naszej diecezji jest realizowane osobno dla dorosłych i osobno dla młodzieży.

Przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży:

  • W naszej parafii, zgodnie z wytycznymi Wydziału Nauki Katolickiej przygotowanie do bierzmowania obejmuje dwuletni cykl przygotowań.
  • Przygotowanie rozpoczyna się we wrześniu, w klasie 7 szkoły podstawowej, a kończy sakramentem bierzmowania na koniec drugiego roku przygotowań (na koniec klasy 8 szkoły podstawowej).
  • Kandydata do bierzmowania zgłaszają osobiście rodzice w kancelarii parafialnej na indywidualnym spotkaniu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z księdzem.
  • Miejscem przygotowania do bierzmowania jest parafia zamieszkania ucznia, a nie szkoła, do której uczeń uczęszcza. 
  • Spotkania do bierzmowania w naszej parafii w roku szkolnym 2021/2022 odbywają się w pierwsze czwartki o godzinie 17:00 w Studzieńcu, pierwsze piątki o 17:00 w Rudnie lub 18:00 w Lubieszowie.
  • Każdy kandydat przygotowujący się do bierzmowania obowiązkowo po odbytym spotkaniu i Mszy niedzielnej zgłasza swoją obecność w zakrystii.
  • Rodzice kandydata do bierzmowania uczestniczą wraz z nim w niedzielnej Eucharystii.
  • Dodatkowe informacje i zadania do indywidualnego wykonania będą podawane poniżej, na początku każdego nowego miesiąca.
  • Jedynym sposobem zaliczenia nieobecności na spotkaniu jest udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu w środę w Lubieszowie po Mszy do godz. 20:00. Po zakończeniu Adoracji zgłaszamy swoją obecność w zakrystii.
  • Termin wykonania prac upływa wraz z końcem danego miesiąca.

TERMINY SPOTKAŃ DO BIERZMOWANIA
w roku szkolnym 2021/2022

CZERWIEC 2022

OSTATNIE SPOTKANIE DO BIERZMOWANIA:

Młodzież, która w minionym tygodniu nie była na ostatnim spotkaniu do bierzmowania bardzo proszę o pilny kontakt w celu zaliczenia I roku przygotowań. Nie zgłoszenie się i nie zaliczenie zaległości do końca czerwca jest równoznaczne z rozpoczęciem przygotowań we wrześni od początku.

            W tym tygodniu odbędzie się ostatnie spotkanie do bierzmowania w pierwszym roku przygotowań. Muszę ze smutkiem przyznać, że nie wszyscy podeszli do przygotowania w sposób odpowiedzialny. Część osób będzie musiała rozpocząć przygotowanie we wrześniu jeszcze raz.

Poniżej zamieszczam podsumowanie przygotowań dla poszczególnych osób. Ze względu na „RODO” podaję tylko numer kandydata, pod którym został zapisany przy rodzicach kancelarii parafialnej na indywidualnym spotkaniu:

1. nie mam uwag – wszystko zaliczone na bieżąco;

2.osoba wykreślona z listy ze względu na nieobecność;

3. 2 Msze do odrobienia i jedno spotkanie – termin do końca czerwca;

4. osoba wykreślona z listy ze względu na nieobecność;

5. nie mam uwag – wszystko zaliczone na bieżąco;

6. osoba wykreślona z listy ze względu na nieobecność;

7. osoba wykreślona z listy ze względu na nieobecność;

8. nie mam uwag – wszystko zaliczone na bieżąco;

9. nie mam uwag – wszystko zaliczone na bieżąco;

10. nie mam uwag – wszystko zaliczone na bieżąco;

11. nie mam uwag – wszystko zaliczone na bieżąco;

12. nie mam uwag – wszystko zaliczone na bieżąco;

13. nie mam uwag – wszystko zaliczone na bieżąco;

14. 3 Msze do odrobienia i 3 spotkania – termin do końca czerwca;

15. 8 Mszy do odrobienia i 3 spotkania – termin do końca czerwca;

16. nie mam uwag – wszystko zaliczone na bieżąco;

17. nie mam uwag – wszystko zaliczone na bieżąco;

18. nie mam uwag – wszystko zaliczone na bieżąco;

19. 3 Msze do odrobienia i 4 spotkania – termin do końca czerwca;

20. proponuję rozpocząć przygotowanie we wrześniu jeszcze raz;

21. osoba wykreślona z listy ze względu na nieobecność;

22. 8 Mszy do odrobienia i 3 spotkania – termin do końca czerwca;

23. nie mam uwag – wszystko zaliczone na bieżąco;

24. nie mam uwag – wszystko zaliczone na bieżąco;

25. 4 spotkania – termin do końca czerwca

Studzieniec – czwartek 2 czerwca 17:00,
Lubieszów – piątek 3 czerwca 18:00
Rudno – piątek 3 czerwca 19:00.

Jeszcze raz przypominam, że udział we Mszy niedzielnej dla wszystkich jest OBOWIĄZKOWY. Każdą nieobecność trzeba odrobić przychodząc w tygodniu.

Po Mszy zgłaszamy swoją obecność w zakrystii.