Chrzest

Chrzest jest pierwszym (bez tego sakramentu nie można przyjąć pozostałych) i najważniejszym sakramentem, bo daje udział w życiu Bożym i mocą Ducha Świętego oczyszcza z wszelkich grzechów, także z grzechu pierworodnego. Ponadto Chrzest włącza nas do wspólnoty wierzących w Chrystusa, czyli do Kościoła.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO W PARAFII W LUBIESZOWIE:

Sakrament chrztu jest udzielany tylko mieszkańcom parafii, a więc miejscowości: Lubieszów, Rudno, Studzieniec, Wrociszów, Stary Staw i Lelechów.

W każdą drugą niedzielę miesiąca w Lubieszowie, w kościele parafialnym udzielenie sakramentu chrztu świętego ma charakter bardzo uroczysty.
Msza święta w tym dniu jest sprawowana w intencji dziecka, które będzie chrzczone.

Ksiądz proboszcz na początku Mszy zapowiada intencję, po czym idzie do kruchty kościoła i tam wita rodziców z chrzestnymi i dziecko.
Następnie uroczyście wprowadza kandydata do chrztu na miejsce wcześniej przygotowane przed chrzcielnicą.

W innym terminie Sakrament Chrztu świętego jest udzielany w sobotę lub niedzielę po Mszy świętej.

Sakrament Chrztu Świętego ustanowił Jezus Chrystus, a jego sprawowanie powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy nakazał Apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.” (Mt 28,19).

Przygotowanie rodziców do chrztu dziecka:

Przed Chrztem dziecka rodzice są zobowiązani do odbycia nauk przedchrzcielnych. Powinni również przystąpić do Sakramentu Pokuty, a podczas Mszy świętej chrzcielnej do Komunii świętej (dotyczy rodziców żyjących w Sakramencie Małżeństwa).

Po udzieleniu Chrztu, rodzice dziecka wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek rozwijać nowe życie dziecka przez:

  • chrześcijańskie wychowanie w rodzinie
  • nauczenie dziecka modlitwy
  • regularne uczestniczenie z dzieckiem w Mszy niedzielnej
  • posyłanie na katechizację
  • przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Religijne życie w rodzinie to jest:

  • modlitwa,
  • życie sakramentalne rodziców i rodzeństwa (zwłaszcza chrześcijańskie świętowanie niedzieli),
  • wzajemna miłość chrześcijańska, będąca dla dziecka najlepszą szkołą wiary.

Wybór Rodziców chrzestnych

Odnośnie wyboru rodziców chrzestnych obowiązują następujące przepisy kościelne, które należy uwzględnić przed podjęciem decyzji wyboru ojca i matki chrzestnej. Rodzicami chrzestnymi mogą być:

  1. osoby religijne (wyznania katolickiego), bierzmowane, przystępujące do Sakramentów świętych, a jeśli są małżonkami, żyjące w sakramentalnym związku małżeńskim,
  2. odznaczające się wystarczającą dojrzałością do wypełnienia swoich obowiązków (skończony przynajmniej 16 rok życia).

Kościół stawia takie wymagania rodzicom chrzestnym, ponieważ podczas obrzędu Chrztu składają wyznanie wiary we własnym imieniu oraz przyjmują na siebie współodpowiedzialność za chrześcijańskie wychowanie dziecka, zwłaszcza w przypadku, gdy dziecko utraci jedno lub oboje rodziców.

Rodzice chrzestni mają również obowiązek uczestnictwa w naukach przedchrzcielnych.

Prosimy rodziców chrzestnych będących spoza naszej parafii o przyniesienie od własnego Księdza Proboszcza zaświadczenia potwierdzającego możliwość pełnienia godności chrzestnego(ej).

Z okazji Chrztu dziecka chrzestni powinni przystąpić do Spowiedzi i Komunii świętej. W przyszłości rodzice chrzestni powinni być także świadkami Bierzmowania swego chrześniaka i uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach jego życia (I Komunia święta, Ślub).

NAUKI PRZEDCHRZCIELNE DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH:

Zgodnie z decyzją księdza Biskupa Ordynariusza nauki przedchrzcielne składają się z 4 konferencji.
W Dekanacie Nowa Sól konferencje prowadzone są w następującym porządku:
            1. Nauka – I niedziela miesiąca o godz. 18:30
                        Parafia p.w. św. Józefa w Nowej Soli
            2. Nauka – II niedziela miesiąca o godz. 18:00
                        Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Nowej Soli
            3. Nauka – III niedziela miesiąca o godz. 18:30
                        Parafia p.w. św. Antoniego w Nowej Soli
            4. Nauka – w Parafii w Lubieszowie – spotkanie indywidualne.