Intencje 15 – 21 maja 2023

LUBIESZÓW

Poniedziałek             18:00 – + Anna Kozak 2 r. śm.
Wtorek                     18:00 – ++ Anna Kozak i Zofia Kalińska – od PZ Caritas
Środa                         18:00 – + Alicja Walkowska 1 r. śm.
Czwartek                  18:00 – Michał Kozak – z ok. 40 r. ur. (dz.-bł.)
Piątek                         18:00 – + Zofia Łopińska – od brata Adama z żoną i dziećmi
Sobota                      18:00 – + Bronisława (f.) 20 r. śm.
Niedziela                   08:00 – + Zofia Łopińska – od mieszkańców Starego Stawu
                                   13:00 – ++ Tadeusz Bogumiła (f.) Niczyporowscy

RUDNO

Poniedziałek             19:00 – majowe przy kapliczce bez Mszy
Wtorek                     19:00 – za dzieci pierwszokomunijne
Środa                         19:00 – za dusze w czyśćcu cierpiące
Czwartek                  19:00 –
Piątek                         19:00 – ++ Jadwiga Franciszek Jerzy i zm. z r. Kruk
Niedziela                   10:00 – + Franciszek 5 r. śm.

STUDZIENIEC

Czwartek                  17:00 – + Jan Kaźmierski w m-c po śm. od ucz. pogrzebu
Niedziela                   11:30 – ++ Władysław Michał Katarzyna Wiszniowscy

WROCISZÓW

Sobota                      17:00 – + Maria Elińska – od rodziny Krakowiak