Intencje 17-23.04.2023

LUBIESZÓW

Poniedziałek 18:00 – za ks. proboszcza z ok. imienin od wspólnoty z Wrociszowa
Wtorek          08:00 – za dusze w czyśćcu cierpiące i zatwardziałych grzeszników
Środa             18:00 – + Maria Elińska – od Żywego Różańca
Czwartek       18:00 –
Piątek            18:00 –
Sobota           18:00 – + Maria Wichowska – od uczestników pogrzebu
Niedziela       08:00 – za ks. proboszcza z ok. imienin (od Żywego Różańca)
                        13:00 – za ks. proboszcza z ok. imienin (od PZ Caritas)

RUDNO

Piątek            19:00 – ++ Zygmunt 19 r. śm. ++ rodziców i rodzeństwo
Niedziela       10:00 – za ks. proboszcza z ok. imienin (od pana kościelnego)

STUDZIENIEC

Czwartek      17:00 – ++ Stanisława Tadeusz Mirosław i zm. z rodzin: Chojeckich i Sadowskich   
Niedziela       11:30 – za ks. proboszcza z ok. imienin (od parafian ze Studzieńca)

WROCISZÓW
Sobota          17:00 – + Maria Elińska – od uczestników Mszy we Wrociszowie