Intencje 10-16.04.2023

LUBIESZÓW

Poniedziałek  08:00 – + Augustyn Brodka
                        13:00 – w int dzieci przystępujących do chrztu  
Wtorek           18:00 –
Środa              18:00 –
Czwartek         18:00 –
Piątek              18:00 – Laura – o umocnienie w wierze
Sobota             18:00 – Michał Kozak z ok. ur. (dz.-bł.)
Niedziela        08:00 – Michał Kozak z ok. 78 ur. (dz.-bł.)
                        13:00 – w int Caritas i podopiecznych  

RUDNO

Poniedziałek 10:00 – Roman i Agata Szlascy 30 r. ślubu (dz.-bł.)
Piątek             19:00 – + Anna 3 r. śm.
Niedziela        10:00 – ++ Bronisława (f.) Józef Bobik; Leszek Magiera

STUDZIENIEC

Poniedziałek 11:30 – + Grzegorz Leśniak 2 r. śm.
Czwartek        16:00 – + Zuzanna 4 r. śm.
Niedziela        11:30 – ++ Waldemar Waltrowski i Ryszard Długosz w r. śm.

WROCISZÓW

Sobota            17:00 – w int parafian