Intencje 13 – 19.03.2023

LUBIESZÓW

Poniedziałek     18:00 –
Wtorek 18:00 – + Józef Kozak
Środa                   18:00 – Lidia 50 r. ur. (dz.-bł.)
Czwartek            18:00 – za dusze w czyśćcu cierpiące i zatwardziałych grzeszników
Piątek                  18:00 –
Sobota 18:00 – Jan 1 r. ur. (dz.-bł.)
Niedziela            08:00 – Józef Tomalka z ok. ur. i im.  (dz.-bł.)
                              13:00 – Józefa Domrzalska z ok. im. (dz.-bł.)

RUDNO

Piątek                  17:00 – + Zbigniew Chmielewski – od ucz. pogrzebu  
Niedziela            10:00 – ++ Wiktoria Wincenty i zm. z rodz. Statkiewicz

STUDZIENIEC

Czwartek            17:00 –
Niedziela            11:30 – ++ Irena Władysław Wróblewscy; Halina Władysław Lipscy

WROCISZÓW    

Sobota 17:00 –