Intencje 13 – 19.02.2023

LUBIESZÓW

Poniedziałek           18:00 – Janina Bartoszewicz 90 r ur. (dz.-bł.) od uczniów SP Lubieszów
Wtorek                     18:00 –
Środa                        18:00 – + Franciszek Górecki 11 r. śm.
Czwartek                 18:00 – + za dusze w czyśćcu cierpiące i zatwardziałych grzeszników
Piątek                       18:00 – Jerzy (dz.-bł.) w dniu 77 urodzin
Sobota                      18:00 – + Janina Mazur
Niedziela                 08:00 – + Paulina Omachil 5 r. śm.
                                   13:00 – ++ Halina Kazimierz Bogdan Kocuba

RUDNO

Piątek                       17:00 – ++Maria Kazimierz Borejko; Jan Sabina Gargulińscy
Niedziela                  10:00 – + Eugenia Szatkowska 5 r. śm.

STUDZIENIEC

Czwartek                 17:00 – + Stanisława (f.) Bławuciak 1 r. śm.
Niedziela                  11:30 – za Leokadię i rodzinę (dz.-bł.)

WROCISZÓW         

Sobota                      17:00 – Krzysztof Duda z ok. ur. (dz.-bł.)