Intencje 23 – 29.01.2023

LUBIESZÓW

Poniedz.       09:00 – + Tomasz gr. 23
Wtorek         09:00 – + Tomasz gr. 24
Środa            09:00 – + Tomasz gr. 25
Czwartek     09:00 – + Tomasz gr. 26
Piątek           09:00 – + Tomasz gr. 27
Sobota         18:00 – + Tomasz gr. 28
Niedziela     08:00 – W intencji Panu Bogu wiadomej
                       13:00 – + Tomasz gr. 29

RUDNO

Niedziela     10:00 – Marianna 75 r. ur. (dz.-bł.) od rodziny

STUDZIENIEC

Niedziela     11:30–++ Wanda, Paweł, Jerzy, Aleksandra Klimek; Danuta Matusiewicz

WROCISZÓW

Sobota         17:00 –