Podziękowanie za 2022 rok

PODZIĘKOWANIE 2022 rok

Bogu Najwyższemu niech będą dzięki za łaski, które dzięki Jego Miłosierdziu spłynęły na naszą parafię w 2022 roku. 

Gorące słowa podziękowania kieruje do Was Drodzy Parafianie za Wasze modlitwy, chrześcijańskie działanie i wierność Kościołowi mimo różnych form doświadczeń. Za Wasze ofiary składane na potrzeby naszej diecezji, parafii, jak również żywą odpowiedź na wszelkie akcje inicjowane przez organizacje kościelne i humanitarne.

Serdeczne podziękowanie kieruje pod adresem wszystkich grup parafialnych:
Żywego Różańca (szczególnie nowopowstałej grupy męskiej) służby liturgicznej, a więc szafarzy Najświętszego Sakramentu,lektorów i ministrantów, grupy Caritas. Przez Wasze działanie świadectwo i pracę Jesteście żywym znakiem działania Naszej parafii.

Szczególne podziękowania kieruję pod adresem nowopowstałych Rad Parafialnych. Dziękuję Wam, że wzięliście na siebie ciężar współodpowiedzialności za funkcjonowanie naszej parafii poprzez udział w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej i Parafialnej Radzie Ekonomicznej.

Wdzięczność swoją wyrażam samorządowi terytorialnemu naszej gminy, Radom sołeckim poszczególnych miejscowości za świadczoną pomoc na rzecz parafii. Dziękuję druhom z O.S.P. ze Studzieńca za zaangażowanie i pracę dla dobra naszej wspólnoty.

Bóg zapłać katechetom z naszej parafii za formowanie ducha religijnego dzieci
i młodzieży, oraz za działania na rzecz naszej wspólnoty.

W sposób szczególny dziękuję pracownikom kościelnym: Paniom Kościelnym
ze Studzieńca i Wrociszowa, oraz panom Kościelnym z Lubieszowa, Rudna i Studzieńca,
za dbałość o piękno i czytelność liturgii.

Słowa podziękowania kieruję pod adresem Grupy Wspomagającej Parafię w Lubieszowie za opiekę nad kościołem parafialnym. Dziękuję wszystkim dekorującym kościoły.

Dziękuję Panu organiście i prowadzonej przez Niego od września scholi.

Dziękuję wszystkim darczyńcom, sponsorom, którzy świadczą pomoc finansową
i materiałową w działaniach inwestycyjnych i remontowych oraz wszystkim bezinteresownym wykonawcom prac na rzecz parafii.

Słowa wdzięczności kieruje pod adresem chorych i cierpiących z naszej parafii
za wsparcie duchowe i modlitewne.

Dziękuje Wam wszystkim, którzy przez cały rok troszczycie się o swojego księdza proboszcza inicjując różne formy tej troski.

Dziękuję Bogu, że mogę służyć w tej wspólnocie parafialnej.

W tym nowym 2023 roku życzę wszystkim moim parafianom oraz przebywającym na terenie naszej parafii gościom obfitości Bożych łask i stałej opieki Najświętszej Maryi Panny, która uczy nas jak służyć drugiemu człowiekowi.

Szczęśliwego Nowego Roku w dobrym zdrowiu i miłości od Boga i ludzi.

Ks. Proboszcz Robert Tomalka