Intencje 02-07.01.2023r.

LUBIESZÓW

Poniedz.       09:00 – + Tomasz gr. 2
Wtorek         09:00 – + Tomasz gr. 3
Środa             09:00 – + Tomasz gr. 4
Czwartek      09:00 – + Tomasz gr. 5
Piątek           08:00 – ++ Janina Marian Szubert
                        13:00 – + Tomasz gr. 6
Sobota          18:00 – + Tomasz gr. 7
Niedziela      08:00 – + Tomasz gr. 8
13:00 –

RUDNO        

Piątek            10:00 – ++ z rodz. Stępniak i Zielaskiewicz 
Niedziela      10:00 – + Leon Major 7 r. śm.

STUDZIENIEC

Piątek         11:30 – ++ Krystyna Ireneusz
Niedziela      11:30 – ++ Stanisława Józef Anna

WROCISZÓW

Sobota       17:00 –