Intencje 12-18.12.2022

LUBIESZÓW

Poniedz.        18:00 – + Remigiusz Szota 3 r. śm.
Wtorek         18:00 – Łucja z okazji imienin (dz.-bł.) od Żywego Różańca
Środa             18:00 – Maria Wichowska z ok. im. (dz.-bł.)
Czwartek      18:00 –
Piątek            18:00 –
Sobota          18:00 – Angelika Sławomir Zuzanna (dz.-bł.)
Niedziela      08:00 – ++ rodziców: Karol i Jadwiga i zmarłe rodzeństwo
                        13:00 – Wojciech Korol z ok. 22 urodzin (dz.-bł.)

RUDNO

Piątek            17:00 – Iwona 40 r. urodzin (dz.-bł.)
Niedziela      10:00 – Kazimierz Statkiewicz 70 r. urodzin (dz.-bł.)

STUDZIENIEC

Czwartek      17:00 – Wiesław 60 r. urodzin (dz.-bł.)
Niedziela      11:30 – ++ Janina Domagała 6. r. śm.; Bolesława (f.) Antoni Mazurek

WROCISZÓW

Sobota          17:00 –