Intencje 5 – 11.12.2022r.

LUBIESZÓW

Poniedz.        18:00 –
Wtorek         18:00 – za parafian  
Środa             18:00 –
Czwartek      18:00 – + Michał Martynów
Piątek            18:00 – za dusze w czyśćcu cierpiące i zatwardziałych grzeszników
Sobota          18:00 – Alicja – 3 r. urodzin (dz.-bł.)
Niedziela      08:00 – Maria Chorążyk z ok. im. (dz.-bł.)
                        13:00 – + Wincenty Szulc 20 r. śm.

RUDNO

Czwartek      19:00 – za parafian
Piątek            17:00 – + Zygmunt Kostański od ucz. pogrzebu  
Niedziela      10:00 – ++ Romualda (f.) (11r.) i Mieczysław Andrzejewscy

STUDZIENIEC

Czwartek      16:30 – Franciszka (f.) 80 r. ur. (dz.-bł.)
Niedziela      11:30 – Zuzanna Danielkiewicz 4 r. ur. (dz.-bł.)

WROCISZÓW

Sobota                      17:00 – ++ Maria Bazyli i zm. rodzeństwo