Intencje 7 – 13.11.2022

LUBIESZÓW

Poniedz.        18:00 – ++ rodziców: Alicja Kazimierz Sawczuk  
Wtorek         18:00 – + Zbigniew Kaczmarczyk w r. śm.
Środa             18:00 – + Karol Fursewicz od synowej Stasi, wnuków i prawnuków  
Czwartek      18:00 – + za dusze cierpiące w czyśćcu i zatwardziałych grzeszników
Piątek            13:00 – Stanisław o łaskę zdrowia
Sobota          18:00 – ++ członków ŻR
Niedziela      08:00 – Karolina Kubacka z ok. im. (dz.-bł.)
                        13:00 – za dziecko do chrztu

RUDNO

Piątek            10:00 – Julia 10 r. ur. (dz.-bł.)
Niedziela      10:00 – ++ Anna (4 r. śm.) Józef; zm. z rodz. Bukarewskich

STUDZIENIEC

Czwartek      17:00 – ++ Józef 30 r. śm.; Stanisław 10 r. śm.
Piątek            11:30 – + Natalia Szybalska 2. R. śm.
Niedziela      11:30 – ++ Mirosław Stanisława Tadeusz; z r. Sadowskich i Chojeckich

WROCISZÓW

Sobota          17:00 –