Intencje 24 – 30.10.2022r.

LUBIESZÓW

Poniedz.        18:00 –
Wtorek          18:00 –
Środa             18:00 – + Helena Bartoszewicz
Czwartek      18:00 –
Piątek             18:00 – + Marianna Dzień
Sobota          18:00 – Henryk z ok. urodzin (dz.-bł.)
Niedziela       08:00 – + Janina Jakubiak – od ucz. pogrzebu  
                        13:00 – ++ Nadzieja Józef Ficner; ++ rodziców

RUDNO

Piątek             17:00 –
Niedziela       10:00 – ++ Rudolf Statkiewicz  

STUDZIENIEC

Czwartek      17:00 – + Czesław Stawski 3 r. śm.
Niedziela       11:30 – ++ Waleria Rafał Czesław

WROCISZÓW

Sobota          17:00 – ++ Bazyli Maria i ++ rodzeństwo