Podsumowanie Wyborów do Rad Parafialnych

PODSUMOWANIE WYBORÓW.

        9.10.2022 r. o godz. 15:20 Komisja Wyborcza w składzie: przewodniczący ks. prob. Robert Tomalka, członkowie Komisji: p. Bożena Makselan z Wrociszowa, p. Weronika Wojciechowska z Lubieszowa i p. Michał Kozak ze Starego Stawu dokonała podliczenia głosów.

        Oddano 499 głosów – wszystkie ważne. 5 osób oddało tylko jeden głos, a więc głosowało 252 osoby. Najwięcej głosów otrzymali: Dorota Kancurzewska ze Studzieńca – 42; Batko Dariusz z Rudna – 36 głosów i Krzysztof Kwaśniak z Rudna – 33 głosów

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA:

        Z Urzędu:

Ks. prob. Robert Tomalka – przewodniczący

 1. Jolanta Kwaśniak – Caritas
 2. Beata Sasin – delegat katechetyczny

        Z wyboru:

 1. Halina Marzec – Lubieszów 27 głosów
 2. Lidia Wichowska – Lubieszów 21 głosów
 3. Ryszarda Wichowska – Lubieszów 21 głosów
 4. Dariusz Batko z Rudna 36 głosów
 5. Krzysztof Kwaśniak z Rudna 33 głosy
 6. Kazimierz Statkiewicz 25 głosów
 7. Józefa Domrzalska ze Starego Stawu 17 głosów
 8. Dorota Kancurzewska ze Studzieńca 42 głosy
 9. Katarzyna Piotrowska ze Studzieńca 27 głosów
 10. Jolanta Trzustkowska-Leonetti ze Studzieńca 26 głosów
 11. Marek Eliński z Wrociszowa 21 głosów

Z mianowania proboszcza:

 1. Michał Kozak ze Starego Stawu
 2. Dariusz Niczyporowski – kościelny z Lubieszowa
 3. Stanisław Trybus – kościelny ze Studzieńca

PARAFIALNA RADA EKONOMICZNA:

Ks. prob. Robert Tomalka – przewodniczący

 1. Krzysztof Kwaśniak – 33 głosy koordynator Rad
 2. Beata Janicka-Feszyk – 26 głosów
 3. Marek Kozak – 28 głosów
 4. Mateusz Kondracki – z nominacji proboszcza

Zaprzysiężenie Rad Parafialnych w przyszłą niedzielę na Mszy o godzinie 13:00 w Lubieszowie.