Intencje 10 – 16.10.2022r.

LUBIESZÓW

Poniedziałek  18:00 – o łaskę zdrowia
Wtorek           18:00 –
Środa              18:00 – Maria i Adam – 10 r. ślubu (dz.-bł.)
Czwartek        18:00 –
Piątek             18:00 – + Józefa (f.) Klepusiewicz o dar życia wiecznego
Sobota             18:00 – ++ Stanisław Ludwika (f.) Tadeusz Jan Wasilewscy  
Niedziela        08:00 – Jadwiga z ok. im. (dz.-bł.)
                        13:00 – + Henryka (f.) Pachura-Osuch

RUDNO

Piątek             17:00 – ++ Andrzej Jakubcewicz 7 r. śm.; ++ z r. Iwanickich i Kimont
Niedziela        10:00 – ++ Władysława Józef Smelkowscy

STUDZIENIEC

Czwartek        17:00 – + Ryszard Czesław Teresa   
Niedziela        11:30 – ++ Jadwiga Helena Elżbieta Anna

WROCISZÓW

Sobota            17:00 – ++ Krzysztof Ambrożek 2 r. śm.