Intencje 3 – 9.10.2022r.

LUBIESZÓW

Poniedz.        18:00 – za chorych z naszej parafii
Wtorek         18:00 – + Maria Adamczak o dar nieba w podziękowaniu za otrzymane dobro
Środa             18:00 – za członków Żywego Różańca (dz.-bł.) za otrzymane łaski
Czwartek      18:00 – + za dusze w czyśćcu cierpiące i zatwardziałych grzeszników
Piątek            18:00 – + Janina Jakubiak od ŻR
Sobota          18:00 – Ewa Duda (dz.-bł.) z ok. urodzin
Niedziela      08:00 – Jolanta i Giovambattista 20 r. ślubu (dz.-bł.)
                        13:00 – w int. dziecka, które przystąpi do chrztu

RUDNO

Piątek            17:00 – ++ Ryszard 1 r. śm., Wiesław Irena
Niedziela      10:00 – ++ Tadeusz Juchom (12r.), Honorata (38 r.) i Paweł (4r.)

STUDZIENIEC

Czwartek      17:00 – + Tadeusz Medyński od wspólnoty mieszkaniowej  
Niedziela      11:30 – Hanna 16 r. ur. (dz.-bł.)

WROCISZÓW

Sobota          17:00 – ++ Helena Stefan Czesław Alina Urszula Makselan