Intencje 26.09 – 2.10.2022r.

LUBIESZÓW

Poniedz.         18:00 – ++ o dar nieba dla Łucji Bednarz
Wtorek           18:00 –
Środa              18:00 – Helena i Jan Gajowscy o łaskę zdrowia
Czwartek        18:00 – dziękczynna od Michała Kozaka
Piątek             18:00 –
Sobota             18:00 – Teresa Toboła z ok. im. (dz.-bł.) o łaskę zdrowia
Niedziela        08:00 – ++ Lucyna Szulc 4 r. śm.; Józef Szulc 46 r. śm.
                        13:00 – + Anna Kozak

RUDNO

Piątek             17:00 – Krzysztof Damian (dz.-bł.)
Niedziela        10:00 – za wszystkie róże ŻR

STUDZIENIEC

Czwartek        17:00 – ++ Antoni i Marianna Dziewulscy w r. śm.
Niedziela        11:30 – + Helena Łokietek – od ucz. pogrzebu

WROCISZÓW

Sobota            17:00 –