Intencje 19 – 25.09.2022

LUBIESZÓW

Poniedz.        18:00 – + Karolina Roś-Szeremeta 7 r. śm
Wtorek         18:00 – za Ojczyznę
Środa             18:00 – Laura z ok. urodzin (dz.-bł.)
Czwartek      18:00 – w pewnej intencji (68r.C.)
Piątek            18:00 – za Ojczyznę
Sobota          18:00 – + Stanisława (f.) Ludwiniak 1 r. śm.
Niedziela      08:00 – + Ludwik Gordaszek – od ucz. pogrzebu
                        13:00 – Michał Kozak z ok. im. (dz.-bł.)  

RUDNO

Piątek            17:00 – Zofia 70 r. urodzin (dz.-bł.)  
Niedziela      10:00 – ++ Maria Emilia Konrad z r. Łuczak

STUDZIENIEC

Czwartek      17:00 – ++ Maria Błażej Maciej Chabiniak; Stanisław Górka 9 r. śm.
Niedziela      11:30 – O. Tomasz z ok. im. (dz.-bł.)

WROCISZÓW

Sobota          17:00 –