Intencje 5 – 11.09.2022r.

LUBIESZÓW

Poniedz.        18:00 –
Wtorek          18:00 –
Środa             18:00 – w intencji chorych z naszej parafii
Czwartek      18:00 – + Maria Martynów
Piątek             18:00 – za dusze w czyśćcu cierpiące i zatwardziałych grzeszników
Sobota          18:00 – za Ojczyznę
Niedziela       08:00 – Regina Malczuk z ok. im. (dz.-bł.) od Caritasu  
                        13:00 – w int. chrzczonego dziecka

RUDNO

Piątek             17:00 – Zuzanna (dz.-bł.) w 2. r. urodzin
Niedziela       10:00 – Danuta Zbigniew w 45 r. ślubu (dz.-bł.)

STUDZIENIEC

Czwartek      17:00 – + Helena  
Niedziela       11:30 – ++ Marta Błażej Maciej Chabiniak

WROCISZÓW

Sobota           17:00 –