23 Niedziela Zwykła – 4.09.2022r.

  1. Dzisiaj zmiana tajemnic Żywego Różańca. Caritas po Mszy zbiera ofiary do puszek.
  2. Ordynacja wyborcza do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Proszę zgłaszać kandydatów do końca września bezpośrednio do księdza zgodnie z wytycznymi Kurii Biskupiej.
  3. Bardzo serdecznie dziękuję panu Henrykowi Adam za bezinteresowne pomalowanie zakrystii, kancelarii i pomieszczeń gospodarczych na plebani, a Grupie Wspomagającej Parafię i siostrom z Caritasu za posprzątanie tych pomieszczeń.
  4. Proszę rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z klas ósmych o kontakt w tym tygodniu w celu ustalenia terminu indywidualnego spotkania podsumowującego pierwszy rok przygotowań.
  5. Spotkanie organizacyjne dla klas siódmych rozpoczynających przygotowanie do bierzm. w przyszły poniedziałek (12.09.) w Lubieszowie o 18:00. Młodzież przychodzi z rodzicami.
  6. W przyszły wtorek (13.09.) o 18:00 w Lubieszowie spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci klas 3 przed I Komunią.
  7. Dzieci, które „pożyczyły” mi w czerwcu swoje książeczki z naklejkami zapraszam w przyszłą niedzielę do Lubieszowa na Mszę o godzinie 13:00. Po Mszy w salce każde z tych dzieci będzie mogło sobie wybrać nagrodę-niespodziankę.
  8. Za tydzień rozdam dzieciom po Mszy specjalną planszę do zbierania naklejek pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”.