Wybory do Rad Parafialnych

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Click to access Parafialna-rada-duszpasterska-statut.pdf

Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Click to access Parafialne-rady-ordynacja.pdf

Parafialna Rada Ekonomiczna

Click to access Parafialna-rada-ekonomiczna-statut.pdf