Intencje 28.08-4.09.2022r.

LUBIESZÓW

Poniedz.        18:00 – ODWOŁANA – MALOWANIE ZAKRYSTII
Wtorek         18:00 – Za Ojczyznę
Środa             18:00 – Za Ojczyznę
Czwartek      18:00 – ++ członków Żywego Różańca
Piątek            18:00 – o łaskę powrotu do zdrowia dla p. sołtysa Kazimierza Krawczyka
Sobota          18:00 –
Niedziela      08:00 – Jerzy i Marzena 30r. ślubu (dz.-bł.)
                        13:00 – ++ Bolesław Pachura ++ z r. Wichowskich  

RUDNO

Piątek            17:00 – Sabina Szulc; Maria Jan Strakowscy
Niedziela      10:00 – ++ Benedykta (f.) Leon   

STUDZIENIEC

Czwartek      17:00 – + Andrzej Jagodziński – od druhów OSP z Mirocina
Niedziela      11:30 – ŻR

WROCISZÓW

Sobota          17:00 – Za Ojczyznę