Intencje 8 -14.08.2022r.

LUBIESZÓW

Poniedz.        18:00 –  
Wtorek         18:00 –
Środa             18:00 – ++ Felicja Henryk Kubiccy  
Czwartek      18:00 – za dusze w czyśćcu cierpiące i zatwardziałych grzeszników
Piątek            18:00 –
Sobota          18:00 – + Ryszard Magielski – od ucz. pogrzebu
Niedziela      08:00 – Za mieszkańców Wrociszowa (dz.-bł.)
                        13:00 – W int. dzieci, które przystąpią do chrztu

RUDNO

Piątek            19:00 – ODWOŁANA
Niedziela      10:00 – ++ Regina Jan Stanisław Marian Monika Jan

STUDZIENIEC

Czwartek      17:00 –
Niedziela      11:30 – ++ Maria Roman Joanna Czesław

WROCISZÓW

Sobota          17:00 – w intencji ojczyzny