Intencje 1-7.08.2022r.

LUBIESZÓW

Poniedziałek           ODWOŁANA
Wtorek         18:00 –
Środa             18:00 – ++ Henryka (f) Andrzej Jerzy Pająk
Czwartek      18:00 – za polskich kapłanów
Piątek            18:00 –
Sobota          18:00 – + Szczepan Kasędra – od rodziców chrzestnych z rodziną  
Niedziela      08:00 – Daniel Szulc z ok. 18 ur. (dz.-bł.)
                        13:00 – Dorota Krawczyk (dz.-bł.) od PZC

RUDNO

Piątek            19:00 – + Anna Kamińska – od uczestników pogrzebu
Niedziela      10:00 – ++ Mieczysław (5 r. śm.) Romualda (f.) Andrzejewscy   

STUDZIENIEC

Czwartek      17:00 –
Niedziela      11:30 – ŻR  

WROCISZÓW

Sobota          17:00 – ++ Marianna Józef Hurylscy