Intencje 20-26.06.2022

LUBIESZÓW

Poniedziałek             09:00 –
Wtorek                     18:00 –
Środa                        18:00 – w int. Beaty i Rafała z dziećmi (dz.-bł.)
Czwartek                  18:00 –
Piątek                        18:00 – Justyna Marcin Blanka Abramów (dz.-bł.)
Sobota                      18:00 – + Jan Kowanec 7 r.śm. + Jan Kowanec 7 r. śm.
Niedziela                   08:00 – Alicja Długosz z ok. im. (dz.-bł.)
                                  13:00 – + Bogumiła Niczyporowska 5 r. śm.

RUDNO

Wtorek                      19:00 – + Alicja Walkowska od ucz. pogrzebu
Piątek                         19:00 – + Jan Gębala
Niedziela                   10:00 – ++ Janina Marian Mariusz Krzysztof Józef z r. Angielskich

STUDZIENIEC

Czwartek                  17:00 – ++ Konstancja Aleksander Tylkowscy
Niedziela                   11:30 – ++ Ryszard Długosz Waldemar Waltrowski

WROCISZÓW

Sobota                       17:00 –