Intencje 6-12.06.2022

LUBIESZÓW

Poniedziałek 18:00 – Marek – 40 r. ur. (dz.-bł.)
Wtorek          18:00 –
Środa             18:00 –
Czwartek      18:00 – Alicja i Paweł 10 r. ślubu (dz.-bł.)
Piątek             18:00 – + Ewa Adam 2 r. śm.
Sobota          18:00 –
Niedziela       08:00 – ++ Emilia Józef Maria Antoni
                        13:00 – Kornelia 0 o łaskę pełnego zdrowia

RUDNO

Piątek             19:00 – + Piotr Hupałowski 4 r. śm.
Niedziela       10:00 – ++ Stanisław Marianna Anna Bronisław z r. Borzym i Szakiel

STUDZIENIEC

Wtorek          17:00 – + Roman Otocki od ucz. pogrzebu
Czwartek      17:00 – ++ Marianna Antoni Dziewulscy  
Niedziela       11:30 – ++ Zdzisława (f.) Bolesława (f.) Antoni Mazurek; Wanda Aleksander Klimek

WROCISZÓW

Sobota           17:00 – Dominik 20 r. ur. (dz.-bł.)

STARY STAW

poniedziałek 19:00 – w intencji mieszkańców