Intencje 29.05 – 5.06.2022

LUBIESZÓW

Poniedziałek             09:00 – za parafian
Wtorek                     18:00 – + Aniela Kozak
Środa                         18:00 –
Czwartek                  18:00 –
Piątek                         18:00 – za dusze w czyśćcu cierpiące i zatwardziałych grzeszników
Sobota                      18:00 – ++ Stanisława (f.) Jan Domrzalscy
Niedziela                   08:00 – ++ Ewa Mieczysław Fursewicz
                                   13:00 – ++ Janina Stefan Rogowicz

RUDNO

Piątek                        19:00 – Dominika (f.), Aleksandra (f.) Zuzanna (dz.-bł.)
Niedziela                   10:00 – w int. p. dra Edwarda Marciniaka (dz.-bł.)  

STUDZIENIEC

Wtorek                     17:00 – + Zbigniew Pawłowicz – od ucz. pogrzebu
Czwartek                  17:00 – + Władysław Szybalski
Niedziela                   11:30 – ŻR

WROCISZÓW             Sobota 17:00 –