Intencje 23-29.05.2022r.

LUBIESZÓW

Poniedziałek             18:00 – za parafian
Wtorek                     18:00 – za parafian  
Środa                         18:00 – za Jadwigę o zaufanie Bogu
Czwartek                  18:00 –
Piątek                         18:00 – ++ Kazimierz Kołodziej; Ewa Adam Stanisława (f.)
Sobota                      18:00 – + Jan Buryń w m-c po śmierci od ucz. pogrzebu
Niedziela                   08:00 – w pewnej intencji   
                                   13:00 – ++ z rodzin Sroczyńskich i Korolów

RUDNO

Piątek                        19:00 –
Niedziela                   10:00 – ++ Bronisław Waldemar

STUDZIENIEC

Czwartek                  17:00 – ++ z r. Łysoń: Konstanty Stefania Halina
Niedziela                   11:30 – + Wanda Jacek 1 r. śm.

WROCISZÓW

Sobota                      17:00 –