Intencje 16-22.05.2022r.

LUBIESZÓW

Poniedziałek             18:00 –
Wtorek                     09:00 – + Urszula Kaleta – od ucz. pogrzebu
Środa                         18:00 –
Czwartek                  18:00 –
Piątek                         18:00 –
Sobota                      18:00 – Maria z ok urodzin (dz.-bł.)
Niedziela                   08:00 – ++ o radość życia wiecz. dla Michała Mariana rodziców Maria Antoni 
                                   13:00 – + Stanisław Rosłon 1 r. śm.

RUDNO

Piątek                        19:00 –  
Niedziela                   10:00 – ++ z rodzin: Gargulińskich, Borejko i Koniecznych

STUDZIENIEC

Czwartek                  17:00 – + Paulina Trybus 2 r. śm.
Niedziela                   11:30 – ++ Józefa (f.) Władysław Piech

WROCISZÓW

Sobota                      17:00 – ++ Aurelia Zygmunt i zm. z r. Chmieleckich