Intencje 21-27.03.2022r.

LUBIESZÓW

Poniedziałek 18:00 – o bł. Boże dla rodziny Pazdygów
Wtorek          18:00 – ++ z r. rodziny
Środa             18:00 – o łaskę nawrócenia zatwardz. grzeszników i ratunku przed upadkiem moralnym dzieci i młodz.
Czwartek       18:00 – ++ Kazimiera (f.) i Henryk
Piątek            18:00 – Renata Agnieszka Agata z rodzicami (dz.-bł.)
Sobota           18:00 – Gabriela Wojciech Alicja (dz.-bł.)
Niedziela        08:00 – ++ Danuta Jan Powchowicz; Lidia Franciszek Popiel  
                       13:00 – + Franciszka Sulikowska 3 r. śm.

RUDNO

Piątek            19:15 – + Stanisław 10 r. śm.
Niedziela       10:00 – ++ Maria Borejko 1 r. śm.; Kazimierz Borejko 35 r. śm.

STUDZIENIEC

Piątek            17:00 – ++ Ryszard Długosz; Waldemar Waltrowski
Niedziela       11:30 – Marzanna Lipska z ok. im. (dz.-bł.)  

WROCISZÓW

Sobota           17:00 – za dusze w czyśćcu cierpiące i zatwardziałych grzeszników