Intencje 21 – 27.02.2022r.

Poniedziałek           18:00 – + Lubomira gr. 21
Wtorek                     18:00 – + Lubomira gr. 22
Środa                        18:00 – + Lubomira gr. 23
Czwartek                 18:00 – + Lubomira gr. 24
Piątek                       18:00 – + Lubomira gr. 25
Sobota                      18:00 – + Lubomira gr. 26
Niedziela                 08:00 – Beata o zdrowie i bł. Boże
                                   13:00 – + Lubomira gr. 27

RUDNO

Wtorek                     17:00 – + Czesław Złotkowski – od ucz. pogrzebu
Piątek                       17:00 – ++ Jan Krystyna Stanisław Jan z r. Gębalów
Niedziela                  10:00 – Michał z ok. 25 ur. (dz.-bł.)

STUDZIENIEC

Czwartek                 17:00 – ++ Jarosław Jan Wanatko; Magdalena Krawczyńska
Niedziela                  11:30 – Leopold, Monika z dziećmi (dz.-bł.)

WROCISZÓW          Sobota          17:00 – Jakub Krysiak 14 r. ur. (dz.-bł.)