Intencje 15-20.02.2022r.

LUBIESZÓW

Poniedziałek           18:00 – + Lubomira gr. 14
Wtorek                     18:00 – + Lubomira gr. 15
Środa                        18:00 – + Lubomira gr. 16
Czwartek                 18:00 – + Lubomira gr. 17
Piątek                       18:00 – + Lubomira gr. 18
Sobota                      18:00 – + Lubomira gr. 19
Niedziela                 08:00 – Franciszek z ok 70 r. ur. (dz.-bł.)
                                   13:00 – + Lubomira gr. 20

RUDNO

Piątek                       17:00 – + Regina Chrałowicz od ucz. pogrzebu
Niedziela                  10:00 – + Wilm 8 r. śm.

STUDZIENIEC

Czwartek                 17:00 – ++ Marianna Antoni Dziewulscy
Niedziela                  11:30 – + Jan Jakubowski; ++Helena, Józef Grzegorz  

WROCISZÓW          Sobota          17:00 – Maria z ok. im. (dz.-bł.)