Intencje 24-30.01.2022r.

LUBIESZÓW

Poniedz.       09:00 – + Roman gr. 24
Wtorek         09:00 – + Roman gr. 25
Środa            09:00 – + Roman gr. 26
Czwartek     09:00 – + Roman gr. 27
Piątek           09:00 – + Roman gr. 28
Sobota         18:00 – + Roman gr. 29
Niedziela     08:00 – + Roman gr. 30
                       13:00 – ++ Franciszka (f.) Sulikowska; ++ z r. Sulikowskich i Zdanowicz  

RUDNO

Niedziela     10:00 – ++ Halina Bogdan Kocuba; Kazimierz, Maria, Marianna Bronisław

STUDZIENIEC

Niedziela     11:30 – ++ Tadeusz Janina Bugaj; ++ z r. Bugaj i Mazur

WROCISZÓW

Sobota         17:00 – + Za dusze w czyśćcu cierpiące i zatwardziałych grzeszników