Intencje 17-23.01.2022r.

LUBIESZÓW

Poniedz.       09:00 – + Roman gr. 17
Wtorek         09:00 – + Roman gr. 18
Środa            09:00 – + Roman gr. 19
Czwartek     09:00 – + Roman gr. 20
Piątek           09:00 – + Roman gr. 21
Sobota         18:00 – + Roman gr. 22
Niedziela     08:00 – + Roman gr. 23
                       13:00 – + Jarosław Kasprowicz – od ucz. pogrzebu

RUDNO

Niedziela     10:00 – + Jan Gębala – od ucz. pogrzebu

STUDZIENIEC

Niedziela     11:30 – ++ Jan Zofia

WROCISZÓW

Sobota         17:00 – + Krzysztof Onufrak (od rodziny Krakowiak)