Intencje 10-16.01.2022r.

LUBIESZÓW

Poniedz.       09:00 – + Roman gr. 10
Wtorek         09:00 – + Roman gr. 11
Środa            09:00 – + Roman gr. 12
Czwartek     09:00 – + Roman gr. 13
Piątek           09:00 – + Roman gr. 14
Sobota         18:00 – + Roman gr. 15
Niedziela     08:00 – + Roman gr. 16
                       13:00 – + Piotr Karolewicz od ucz. pogrzebu  

RUDNO

Niedziela     10:00 – Henryka (f.) 90 r. ur. (dz.-bł.)

STUDZIENIEC

Niedziela     11:30 – ++ Marta Józef Andrzej

WROCISZÓW

Sobota         17:00 – Maria i syn Marek (dz.-bł.)