Intencje 4-10.01.2022r.

LUBIESZÓW
Poniedziałek     09:00 – + Roman gr. 3
Wtorek           09:00 – + Roman gr. 4
Środa              09:00 – + Roman gr. 5
Czwartek        08:00 – + Roman gr. 6
                        13:00 –
Piątek             09:00 – + Roman gr. 7
Sobota 18:00 – + Roman gr. 8
Niedziela        08:00 – + Roman gr. 9
13:00 –  

RUDNO          
Czwartek        10:00 – Kacper z ok. im. (dz.-bł.)
Niedziela        10:00 – ++ z rodz. Stępniak i Zielaskiewicz 

STUDZIENIEC
Czwartek         11:30 – ++ Krystyna Ireneusz
Niedziela        11:30 – ++ Agata Kazimierz Ryszard Czesław  

WROCISZÓW
Sobota 17:00 – + Józef Chorążyk 1 r. śm.