Intencje 6-12.12.2021r.

LUBIESZÓW

Poniedziałek  18:00 – Małgorzata – o łaskę zdrowia i umocnienie w wierze
Wtorek           18:00 – o łaskę zdrowia i szczęśliwą operację dla Marii
Środa              18:00 – + Michał Martynów
Czwartek        18:00 – + ks. Władysław
Piątek             18:00 – + ks. Zygmunt
Sobota             18:00 – Alicja – 2 r. urodzin (dz.-bł.)
Niedziela        08:00 – + Remigiusz Szota 2 r. śm.
                        13:00 – Maryla Chorążyk z ok. im. (dz.-bł.)

RUDNO

Wtorek           17:00 – + ks. Artur
Środa              19:15 – + Maria Borejko (od Alicji Janusza Mariana z rodzinami)
Piątek             17:00 – Waldemar 50 r. ur.; Marian 75 r. ur. (dz.-bł.)
Niedziela        10:00 – ++ Romualda (f.) (10r.) i Mieczysław Andrzejewscy

STUDZIENIEC

Środa              16:30 – za dusze w czyśćcu cierpiące i zatwardziałych grzeszników
Czwartek        17:00 – + ks. Krzysztof
Niedziela        11:30 – + Czesław Filipek 3 r. śm.

WROCISZÓW

Sobota             17:00 – ++ Maria Bazyli i zm. rodzeństwo