Intencje 15 – 21.11.2021r.

LUBIESZÓW

Poniedz.        18:00 – odwołana
Wtorek         18:00 – + doktora Jastrzębskiego
Środa             18:00 – ++ lekarza Kaniewskiego i Mieczysława
Czwartek      18:00 –
Piątek            18:00 – ++ z rodz. Pazdyga i Kołodziej oraz Ewę i Mietka
Sobota          18:00 – ++ z ŻR z Lubieszowa
Niedziela      08:00 – ++ Józef (45 r. śm.) Lucyna (3 r. śm.) Szulc
                        13:00 – + Tadeusz Pokrywka (od siostry Janki z rodziną)  

RUDNO

Piątek            17:00 –
Niedziela      10:00 – + Jan Żakowicz 36 r. śm.

STUDZIENIEC

Czwartek      17:00 – + za dusze w czyśćcu cierpiące i zatwardziałych grzeszników
Niedziela      11:30 – ++ Józef Stanisław

WROCISZÓW

Sobota          17:00 – ++ Bazyli Maria i zm. rodzeństwo