Wypominki 2021

WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH W PARAFII W LUBIESZOWIE 2021R.

Kościół Świętej Rodziny – L U B I E S Z Ó W

3 XI g. 18:00 (środa), 4 XI g. 18:00 (czwartek) 5 XI g. 18:00 (piątek)

6 XI g. 18:00 (sobota), 7 XI g. 8:00 (niedziela) i 7 XI g. 13:00 (niedziela)

Kościół Św. Judy Tadeusza i Św. Szymona – R U D N O

2 XI g. 19:15 (wtorek), 5 XI g. 17:00 (piątek), 7 XI g. 10:00 (niedziela)

12 XI g. 17:00 (wtorek)

Kościół Św. Wawrzyńca – S T U D Z I E N I E C

2 XI g. 17:00 (wtorek), 4 XI g. 17:00 (czwartek), 7 XI g. 11:30 (niedziela)

8 XI g. 17:00 (poniedziałek)

Biblioteka wiejska – W R O C I S Z Ó W

6 XI g. 17:00 (niedziela) i 13 XI g. 17:00 (niedziela)