Intencje 1 – 7.11.2021r.

LUBIESZÓW

Poniedz.    13:00 – za parafian
Wtorek     18:00 – za parafian
Środa        18:00 – ++ Józef; rodzice: Paweł i Józefa (f.); bracia z dziećmi
Czwartek  18:00 – ++ Maria Antoni Marian Michał
Piątek       18:00 – Katarzyna Wiktor z ok. urodzin (dz.-bł.)
Sobota      18:00 – ++ Stanisław Ludwika (f.) Tadeusz Jan Wasilewscy
Niedziela  08:00 – Karolina Kubicka z ok. im. (dz.-bł.)
                  13:00 – + Anna Kozak

RUDNO

Poniedz.    09:00 – za parafian
Wtorek     19:15 – zmarłych z rodzin: Michajłowskich i Kwaśniak
Piątek       17:00 – + Zbigniew Gierdal – od ucz. pogrzebu
Niedziela 10:00 – Elżbieta Bukarewska z ok. im. (dz.-bł.)

STUDZIENIEC

Poniedz.    11:00 – za parafian
Wtorek     16:30 – + Marek Michalak – od ucz. pogrzebu
Czwartek  17:00 – + Bernard Kaczmarek – od ucz. pogrzebu  
Niedziela 11:30 – + Halina Luzińska 1 r. śm.

WROCISZÓW

Sobota      17:00 – + Aurelia Zygmunt Chmielewscy