Intencje 25 – 31.10.2021r.

LUBIESZÓW

Poniedz.        18:00 – + Anna Kozak gr. 25
Wtorek          18:00 – + Anna Kozak gr. 26
Środa             18:00 – + Anna Kozak gr. 27
Czwartek      18:00 – + Anna Kozak gr. 28
Piątek             18:00 – + Anna Kozak gr. 29`
Sobota          18:00 – + Anna Kozak gr. 30 koniec
Niedziela       08:00 – Aleksandra z ok. urodzin (dz.-bł.)
                        13:00 – ++ Józef 45 r. śm.; Lucyna 3 r. śm.

RUDNO

Piątek             17:00 – za dusze w czyśćcu cierpiące i zatwardziałych grzeszników
Niedziela       10:00 – ++ Edward i zm. rodziców

STUDZIENIEC

Czwartek      17:00 – Marzena 50 r. urodzin (dz.-bł.)
Niedziela       11:30 – Aleksandra i Elżbieta (dz.-bł.)

WROCISZÓW

Sobota           17:00 – ++ Helena, Stefan, Alina, Czesław, Urszula Makselan