30 Niedziela Zwykła – 24.10.2021r.

  1. W LUBIESZOWIE, różaniec codziennie po Mszy. W środę różaniec prowadzony przez dzieci do I Komunii i młodzież. W RUDNIE, w piątki o 17:00 Msza i różaniec. W pozostałe dni różaniec o godz. 17:00 (bez Mszy). We wtorek różaniec prowadzony przez dzieci do I Komunii i młodzież. W STUDZIEŃCU, w czwartki o 17:00 Msza a po niej różaniec. W poniedziałek różaniec o godz. 17:00 (bez Mszy) prowadzony przez dzieci do I Komunii i młodzież przygotowującą się do bierzmowania z rodzinami.
  2. wyjściu z kościoła wyłożone są kartki na wypominki. Proszę na górze wyraźnie napisać miejscowość i wybrać jedną z dat podanych na dole kartki. Wypełnione kartki proszę wrzucić na tacę lub przynieść do zakrystii.
  3. MSZE NA CMENTARZACH – 1 LISTOPADA 2021 UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH: Rudno – 9:00; Studzieniec – 11:00; Lubieszów/Stary Staw – 13:00 Po Mszach procesje za zmarłych na danym cmentarzu; po procesji poświęcenie grobów (zainteresowani gromadzą się koło ołtarza) w Rudnie poświęcenie grobów o godz. 8:30.
  4. Tradycyjnie przed wejściem na cmentarz będzie prowadzona kwesta. W Rudnie na remont organów, w Studzieńcu na rzutnik do kościoła a w Starym Stawie na witraże.