Intencje 18 – 24.10.2021r

LUBIESZÓW

Poniedz.        18:00 – + Anna Kozak gr. 18
Wtorek          18:00 – + Anna Kozak gr. 19
Środa             18:00 – + Anna Kozak gr. 20
Czwartek      18:00 – + Anna Kozak gr. 21
Piątek             18:00 – + Anna Kozak gr. 22
Sobota          18:00 – + Anna Kozak gr. 23
Niedziela       08:00 – ++ Genowefa, Jan Jadwiga Budek
                        13:00 – Elżbieta i Kazimierz Krawczyk 45 r. ślubu (dz.-bł.)

RUDNO

Piątek             17:00 – Natalia 18 r. urodzin (dz.-bł.)
Niedziela       10:00 – Jan 75 r urodzin; Jadwiga i Jan 45 r. ślubu (dz.-bł.)

STUDZIENIEC

Czwartek      17:00 – ++ Wanda Jacek; Ignacy i Jadwiga
Niedziela       11:30 – ++ Waleria Rafał Czesław

WROCISZÓW

Sobota           17:00 – Jan i Małgorzata 25 r. ślubu (dz.-bł.)