Intencje 11 – 17.10.2021r.

LUBIESZÓW

Poniedz.        18:00 – + Anna Kozak gr. 11
Wtorek          18:00 – + Anna Kozak gr. 12
Środa             18:00 – + Anna Kozak gr. 13
Czwartek      18:00 – + Anna Kozak gr. 14
Piątek             18:00 – + Anna Kozak gr. 15
Sobota          18:00 – + Anna Kozak gr. 16
Niedziela       08:00 – + Anna Kozak gr. 17
                        13:00 – + Henryka (f.) Pachura-Osuch 1 r. śm.

RUDNO

Piątek             17:00 –
Niedziela       10:00 – ++ Andrzej Jakubcewicz, zm. z r.: Iwanickich i Klimonków  

STUDZIENIEC

Czwartek      17:00 – + Danuta Marek (od rodziny Namysłowskich)
Niedziela       11:30 – ++ Mirosław Stanisława (f.); zm. z r.: Sadowskich i Chojeckich

WROCISZÓW

Sobota           17:00 – Kazimierz z ok. urodzin (dz.-bł.)