Intencje 4 – 10.10.2021r.

LUBIESZÓW

Poniedz.        18:00+ Anna Kozak gr. 4
Wtorek         18:00 – + Anna Kozak gr. 5
Środa             18:00 – + Anna Kozak gr. 6
Czwartek      18:00 – + Anna Kozak gr. 7
Piątek            18:00 – + Anna Kozak gr. 8
Sobota          18:00 – + Anna Kozak gr. 9
Niedziela      08:00 – + Anna Kozak gr. 10
                        13:00 – Maria i Henryk Adam 50 r. ślubu (dz.-bł.)

RUDNO

Piątek            17:00 – ++ Tadeusz Juchom (11r.), Honorata (37 r.) i Paweł (3r.)
Niedziela      10:00 – ++ Roman Teresa Statkiewicz; zm. z rodz.: Statkiewicz, Rydzewskich                                              i Mądrawskich

STUDZIENIEC

Czwartek      17:00 – ++ Stanisław, Stanisława (f.), Franciszek, Krystyna 
Niedziela      11:30 – + Paweł 1 r. śm.

WROCISZÓW

Sobota          17:00 –