Intencje 27.09 – 3.10.2021r.

LUBIESZÓW

Poniedz.         18:00 – ++ Feliks Cecylia Maciejewscy
Wtorek           18:00 – za opiekę Opatrzności Bożej nad dziećmi (dz.-bł.) zamówił Michał Kozak Środa              18:00 – Michał Kozak z ok. imienin (dz.-bł.)
Czwartek        18:00 – Ewa z ok. urodzin (dz.-bł.)
Piątek             18:00 – + Anna Kozak gregorianka 1.
Sobota             18:00 – + Anna Kozak gr.2.
Niedziela        08:00 – + Anna Kozak gr.3.
                        13:00 – ROCZNICA I KOMUNII ŚWIETEJ

RUDNO

Piątek             17:00 – + Zofia Orzechowska od uczestników pogrzebu
Niedziela        10:00 – Lubomir Ewa Klimek 10 r. ślubu (dz.-bł.) i dzieci: Basia Oliver

STUDZIENIEC

Czwartek        17:00 – + Feliks Żuberek
Niedziela        11:30 – ŻR

WROCISZÓW

Sobota            17:00 – z prośbą o Kościół we Wrociszowie