Intencje 13-19.09.2021r

LUBIESZÓW

Poniedz.     18:00 –
Wtorek       18:00 –
Środa          18:00 – + Józefa (f.) Klepusiewicz o radość życia wiecznego
Czwartek    18:00 –
Piątek         18:00 – za Osoby z Grupy Wspomagającej Parafię (dz.-bł.)
Sobota        18:00 –
Niedziela    08:00 – ++ Henryka (f.) Zdzisław Osuch od syna z rodziną
                    13:00 – + Karolina Roś-Szeremeta 6 r. śm.

RUDNO

Piątek         19:00 – + Zofia Orzechowska od Janiny i Andrzeja Kurek z Bielsko Białej
Niedziela    10:00 – ++ Maria Emilia Konrad z rodz. Łuczak

STUDZIENIEC

Czwartek    17:00 – Kornelia i Mariusz z rodziną (dz.-bł.)
Niedziela    11:30 – + Helena 15 r. śm.

WROCISZÓW

Sobota        17:00 –